Zemní práce, demolice, sanace

POLANSKÝ GROUP a.s. je česká stavební společnost.

Služby

01

Zemní práce

02

Demolice

03

Recyklace

04

Sanace
kontaminovaných
lokalit

Nabízíme kompletní realizaci zemních prací v jakémkoliv rozsahu.

Zajistíme kompletní bourací a demoliční práce.

Drcení a třídění stavebních sutí z demolic a hornin

Odtěžení kontaminované zeminy a její selekce

01

Zemní práce

02

Demolice

Nabízíme kompletní realizaci zemních prací v jakémkoliv rozsahu.

Zajistíme kompletní bourací a demoliční práce.

03

Recyklace

04

Sanace
kontaminovaných
lokalit

Sanace
kontamino-
vaných
lokalit

Drcení a třídění stavebních sutí z demolic a hornin

Odtěžení kontaminované zeminy a její selekce

POLANSKÝ GROUP a.s.
je česká stavební společnost

Hlavním předmětem podnikání je provádění demolic a zemních prací s využitím stavební mechanizace.

Naše cíle:

stabilní a prosperující společnost spokojení zákazníci

Provádění
staveb

Společnost má zavedený integrovaný systém řízení a je držitelem certifikátů ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.

V POLANSKÝ GROUP a.s. neustále pracujeme na zdokonalování své činnosti, abychom každému zákazníkovi mohli nabídnout takové řešení, které co nejlépe uspokojí jeho požadavky.

Naše stroje

Komatsu D61 PX24 od Polanský Group a.s.

Komatsu D61 PX24

Dozer

Pásový dozer s provozní hmotností 19,5 t určený pro rozhrnování materiálu a úpravy terénu. Stroj má instalován 3D nivelační systém značky Leica.

Volvo EC 480 E od Polanský Group a.s.

Volvo EC 480 E

Rypadlo

Pásové rypadlo nové generace určené pro těžké zemní práce s velkým hodinovým výkonem, provozní hmotností 53 t a výkonem motoru 287 kw/373 HP. Stroj je vybavený 3D nivelací značky Leica.

Epiroc SmartRock T35 od Polasnký Group a.s.

Epiroc SmartRock T35

Vrtací souprava

Poloautomatická vrtná souprava určená k vrtání v lomech pro odstřely, vybavená 3D naváděním značky Leica. Možností vrtání od 64 do 115 mm průměru, a to do hloubky až 33,5 m.

Bauer BG 23H od Polasnký Group a.s.

Bauer BG 23H

Velkoprůměrová vrtná souprava

Samohybná vrtná souprava na pásovém podvozku s provozní hmotností 75 tun. Stroj je určený pro vrtání pilot a vrtů pro osazení záporového pažení. Průměr vrtu činí maximálně 1 500 mm s max. hloubkou 16 m.

Realizace

Realizace HTÚ PŘEHÝŠOV od Polanský Group a.s.

HTÚ PŘEHÝŠOV

Realizace zemních prací pro logistické centrum u obce Přehýšov.
Bylo přemístěno 400 000m³ zeminy na ploše bezmála 30 ha.

Realizace PPO PoČÁtky - poldr od Polanský Group a.s.

PPO POČÁTKY – POLDR

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce byla realizace protipovodňové ochrany městské části Počátky.
Byla vybudována suchá nádrž, opevňeno a rozšířeno koryto Počáteckého potoka.

Reference od zákazníků

Protipovodňová ochrana obce Počátky

Stavební práce na akci „PPO Počátky – Počátecký potok" byly provedeny řádně a odborně, v termínu dle SOD. Vedoucí pracovník realizace vedl zakázku na vysoké technické úrovni, byl operativní, vstřícný a pečlivý. Za objednatele byla konstatována velmi dobrá kvalita všech provedených prací.

Ing. Michal Ranný
Technik vodního hospodářství Lesy České republiky, s.p.

Skládka SONO – etapa C3

Firmu POLANSKÝ GROUP a.s. můžeme s klidným svědomím doporučit a pokud budou své pracovní povinnosti konat tak, jako na naší stavbě skládky odpadu, tak jsem přesvědčen o tom, že budou jejich obchodní partneři nad míru spokojeni.

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.
Předseda Rady Sdružení, místopředseda výboru pro životní prostředí Ústecký kraj

Zemní práce

Certifikáty

   ISO 9001

   ISO 14001

   ISO 45001