POLANSKÝ GROUP a.s.

O společnosti

POLANSKÝ GROUP a.s.
je česká stavební společnost

Hlavním předmětem podnikání je provádění demolic a zemních prací s využitím stavební mechanizace.

Naše cíle:

stabilní a prosperující společnost spokojení zákazníci

Společnost POLANSKÝ GROUP a.s. byla založena v roce 2006. Své administrativní sídlo má v Říčanech u Prahy, technické zázemí pak v Praze, Berouně a Písku.

Společnost tedy působí zejména v Praze, Středočeském a Jihočeském kraji. Není ale výjimkou, že realizuje zakázky po celém území naší republiky. Okrajově pak i v zahraničí, kdy v minulých letech prováděla stavby na Slovensku či v Bulharsku.

Společnost je úzce propojena se stavební firmou Lubomír Polanský, se kterou významně spolupracuje, přičemž obě společnosti jsou zaměřené zejména na realizaci zemních prací a demolic prováděných stavební mechanizací.

Díky dobré technické vybavenosti jsme schopni provádět zemní a demoliční práce prakticky jakéhokoli rozsahu. Od základů pro rodinný dům až po velká logistická centra.

Mezi naše zákazníky patří jak soukromé společnosti jako Swietelsky, Syner, Dekonta, Porr, Metrostav, Trigema , Eurovia či Strabag, ale skrze veřejné zakázky i státní instituce a podniky jako Lesy ČR, Národní zemědělské muzeum, Ministerstvo vnitra ČR nebo Povodí Labe s. p.

Dlouhodobým cílem společnosti POLANSKÝ GROUP a. s. je stabilní a prosperující společnost, dobře a odborně provedená práce a zejména pak spokojení zákaznici.

Hlavní přednosti společnosti jsou:

  • velká vybavenost širokou škálou stavební mechanizace, především pro zemní práce a demolice
  • schopnost realizovat velký objem zemních prací a demolic v krátkém časovém období
  • bohaté zkušenosti v oboru, který je hlavním předmětem její činnosti (což vyžaduje velkou dávku kreativity, protože demolice a zemní práce často nejsou projekčně dostatečně zpracovány)

Realizace

Realizace HTÚ PŘEHÝŠOV od Polanský Group a.s.

HTÚ PŘEHÝŠOV

Realizace zemních prací pro logistické centrum u obce Přehýšov.
Bylo přemístěno 400 000m³ zeminy na ploše bezmála 30 ha.

Realizace PPO PoČÁtky - poldr od Polanský Group a.s.

PPO POČÁTKY – POLDR

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce byla realizace protipovodňové ochrany městské části Počátky.
Byla vybudována suchá nádrž, opevňeno a rozšířeno koryto Počáteckého potoka.

Reference od zákazníků

Protipovodňová ochrana obce Počátky

Stavební práce na akci „PPO Počátky – Počátecký potok" byly provedeny řádně a odborně, v termínu dle SOD. Vedoucí pracovník realizace vedl zakázku na vysoké technické úrovni, byl operativní, vstřícný a pečlivý. Za objednatele byla konstatována velmi dobrá kvalita všech provedených prací.

Ing. Michal Ranný
Technik vodního hospodářství Lesy České republiky, s.p.

Skládka SONO – etapa C3

Firmu POLANSKÝ GROUP a.s. můžeme s klidným svědomím doporučit a pokud budou své pracovní povinnosti konat tak, jako na naší stavbě skládky odpadu, tak jsem přesvědčen o tom, že budou jejich obchodní partneři nad míru spokojeni.

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.
Předseda Rady Sdružení, místopředseda výboru pro životní prostředí Ústecký kraj

Zemní práce

Služby

Zemní
práce

Zemní práce

Demolice

Recyklace

Sanace kontaminovaných lokalit

Certifikáty

   ISO 9001

   ISO 14001

   ISO 45001