POLANSKÝ GROUP a.s.

Realizace

HTÚ PŘEHÝŠOV

Realizace zemních prací pro logistické centrum u obce Přehýšov.
Bylo přemístěno 400 000m3 zeminy na ploše bezmála 30 ha.

PPO Počátky – poldr

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce byla realizace protipovodňové ochrany městské části Počátky.
Byla vybudována suchá nádrž, opevňeno a rozšířeno koryto Počáteckého potoka.

Sanace skládky Mezná u Hřenska

Vymístění bývalé skládky odpadu z chráněné krajinné oblasti České Švýcarsko.

Skládka SONO – etapa C3

Předmětem plnění veřejné zakázky byla výstavba závěrečné etapy skládkování na skládce SONO, okres Litoměřice.
Byly provedeny zemní práce v objemu 21000 m³, primární těsnění z HDPE fólie tl. 1,5 mm a sekundární těsnění z jílové vrstvy tl. 500 mm.

Služby

Zemní
práce

Zemní práce

Demolice

Recyklace

Sanace kontaminovaných lokalit

Certifikáty

   ISO 9001

   ISO 14001

   ISO 45001