náhled
[foto]

Úvod do zemních prací

Provádíme zemní práce jako například:

 • sejmutí ornice
 • vykopávky, odkopávky, hloubení jam a rýh v horninách třídy 1 až 7
 • přemístění výkopku v terénu mimo komunikace
 • přeprava výkopku
 • úprava pláně
 • násypy hutněné i nehutněné
 • zpevněné plochy včetně dodání materiálu nebo z materiálu zákazníka
 • zajištění vylepšení vlastností místního materiálu

 Součástí jakékoli stavby a v mnoha dalších případech jsou potřeba zemní práce a jiné terénní úpravy zahrnující přípravu terénu, vyrovnání podkladu a zajištění jeho pevnosti.  Zemní práce se také využívají  při demolicích, pokládání vodovodů, plynovodů, kanalizací, nejrůznějších kabelů a dalších inženýrských sítí.

Zemní práce jsou práce, které se zabývají těžbou (rozpojováním) hornin, jejich přemisťováním, zásypy a obsypy, včetně případného hutnění nebo jiného zpevňování a jinými úpravami, které souvisí s těmito pracemi. Veškeré zemní práce se mohou provádět strojně nebo ručně. Toto vše zajišťuje firma Polanský Group a.s.

Na veškeré zemní práce používáme profesionální stroje, které mají vysoký výkon, univerzální použití a komfort pro obsluhu.

Proč si objednat na zemní práce právě nás:

 • Kvalitně odvedená práce za příznivé ceny
 • Spolehlivost, pečlivost, odpovědnost
 • Odborně zaškolení pracovníci s mnohaletou praxí
 • Dodržování smluvních termínů

Veškeré zemní práce mohou být realizovány strojně nebo ručně, přičemž provádění zemních prací ručně je výrazně pomalejší a finančně nákladnější.

POLANSKÝ GROUP a.s.

Společnost má zaveden integrovaný systém řízení a je držitelem certifikátů dle norem ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004 a BS OHSAS 18001 : 2007.

Neustále pracujeme na zdokonalování své činnosti, aby jsme každému zákazníkovi mohli nabídnout takové řešení zakázky, které by, co nejlépe, splňovalo jeho požadavky.