náhled

Údaje o zpracovaném materiálu

Zatřídění hornin podle pevnosti materiálu

Třída Pevnost a) (MPa) Znak pevnosti Charakteristika Příklady horniny b)
R1 > 150 velmi vysoká Horninu lze kladívkem těžce otloukat zdravé: granitoidy, diority, gabra, migmatity, granulity, kvarcity, amfibolity, bazalt, prokřemenělé, pararuly, ortoruly, krystalické vápence, silicity
R2 50 až 150 vysoká Horninu lze kladívkem těžce rozbíjet zdravé: vápence, dolomity, slepence, pískovce, droby, pevné prachovce, pararuly, svory, fylity
mírně zvětralé: horniny třídy R1
zvětralé: horniny třídy R2
R3 15 až 50 střední Horninu lze kladívkem lehce rozbíjet zdravé: jílovce, slínovce, vulkanické tufity, kataklasity
mírně zvětralé: horniny třídy R1
R4 5 až 15 nízká Horninu lze škrábat nožem, nikoliv nehtem zdravé: slabě zpevněné pískovce, prachovce a jílovce; chlorotické a grafitické břidlice, fylity; ultramylonity
silně zvětralé: horniny tříd R1 a R2
R5 1,5 až 5 velmi nízká Horninu lze rozbíjet rukou zdravé: velmi slabě zvětralé pískovce, prachovce a jílovce; tufity; dislokační jíl
zcela zvětralé: horniny tříd R1 a R2
silně zvětralé: horniny třídy R3
mírně zvětralé a navětralé: horniny třídy R4
R6 0,5 až 1,5 extrémně nízká Horninu lze škrábat nehtem zcela zvětralé: horniny tříd R1 až R5
eluvia: charakteru zemin

a) Pevnost v prostém tlaku stanovená zkouškou na nepravidelných vzorcích horniny.

b) Stupeň zvětrání skalních hornin je charakterizován procentem obsahu zvětralých minerálů:

  • zdravá: 0 %
  • navětralá: 0 % až 10 %
  • mírně zvětralá: 10 % až 35 %
  • silně zvětralá: 35 % až 75 %
  • zcela zvětralá: 75 %.
POLANSKÝ GROUP a.s.

Společnost má zaveden integrovaný systém řízení a je držitelem certifikátů dle norem ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004 a BS OHSAS 18001 : 2007.

Neustále pracujeme na zdokonalování své činnosti, abychom každému zákazníkovi mohli nabídnout takové řešení zakázky, které by co nejlépe splňovalo jeho požadavky.