náhled

Sanace kontaminovaných lokalit

  • odtěžení kontaminované zeminy a její selekce
  • přeprava zeminy na dekontaminační plochu nebo na řízenou skládku (podle míry kontaminace)
  • zajištění odběru a analýzy vzorků
  • zajištění dekontaminace
  • kompletní dokumentace průběhu sanace
POLANSKÝ GROUP a.s.

Společnost má zaveden integrovaný systém řízení a je držitelem certifikátů dle norem ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004 a BS OHSAS 18001 : 2007.

Neustále pracujeme na zdokonalování své činnosti, abychom každému zákazníkovi mohli nabídnout takové řešení zakázky, které by co nejlépe splňovalo jeho požadavky.