náhled

Silo SPOT, bytové domy Plzeň

Odstranění staveb v bloku ulic Stehlíkova, Nemocniční a Kozinova v Plzni, pro novou bytovou výstavbu. Jednalo se o budovy sila, výrobny lahůdek a dvou skladových objektů. Součástí demolice bylo i odstranění základových konstrukcí, recyklace stavebních sutí a příprava plochy pro novou výstavbu.

POLANSKÝ GROUP a.s.

Společnost má zaveden integrovaný systém řízení a je držitelem certifikátů dle norem ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004 a BS OHSAS 18001 : 2007.

Neustále pracujeme na zdokonalování své činnosti, abychom každému zákazníkovi mohli nabídnout takové řešení zakázky, které by co nejlépe splňovalo jeho požadavky.