náhled
[foto]

Rozšíření areálu BONTAZ CENTRE - Velká Dobrá

Příprava plochy pro výstavbu haly, demolice stávající ČOV, výstavba splaškové a dešťové kanalizace. 

POLANSKÝ GROUP a.s.

Společnost má zaveden integrovaný systém řízení a je držitelem certifikátů dle norem ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004 a BS OHSAS 18001 : 2007.

Neustále pracujeme na zdokonalování své činnosti, aby jsme každému zákazníkovi mohli nabídnout takové řešení zakázky, které by, co nejlépe, splňovalo jeho požadavky.