náhled

Demolice TR Příbram Brod

Demolice několika nevyužívaných a chátrajících objektů v areálu transformovny prováděná za jejího plného provozu. Jednalo se o objekty různých stavebních konstrukcí, např. zděné a ocelové sklady a dílny výšky do 5 metrů, zpevněné plochy a především 17,5 metru vysoký objekt bývalé trafodílny s konstrukcí ze železobetonového dozdívaného skeletu.

POLANSKÝ GROUP a.s.

Společnost má zaveden integrovaný systém řízení a je držitelem certifikátů dle norem ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004 a BS OHSAS 18001 : 2007.

Neustále pracujeme na zdokonalování své činnosti, abychom každému zákazníkovi mohli nabídnout takové řešení zakázky, které by co nejlépe splňovalo jeho požadavky.