náhled

Likvidace objektů Skládky mourů Ledvice

Předmětem zakázky bylo provedení demolic a demontáží objektů skládky mourů. Jednalo se především o dopravníkové mosty, věže a další související zařízení. Byly odstraněny tři šikmé dopravníkové mosty (nad kolejištěm, nad vlastní skládkou mourů a nad veřejnou komunikací) a čtyři vodorovné dopravníkové mosty (nad skládkou, nad nakládací plochou a nad kolejištěm), dále pak několik věží (přesýpací, lomová s napínáním, koncová poháněcí, nakládací, ...). Součástí byla také demontáž dopravníků včetně dopravníkových pásů, elektroinstalace apod.

POLANSKÝ GROUP a.s.

Společnost má zaveden integrovaný systém řízení a je držitelem certifikátů dle norem ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004 a BS OHSAS 18001 : 2007.

Neustále pracujeme na zdokonalování své činnosti, abychom každému zákazníkovi mohli nabídnout takové řešení zakázky, které by co nejlépe splňovalo jeho požadavky.