náhled

Reference

SAKURA - rezidenční komplex

Zemní práce včetně betonáže podkladních betonů.

 

přečíst celý článek


Skladovací hala Tálín

Provedení zemních prací pro výstavbu skladovací haly v obci Tálín.

přečíst celý článek


Likvidace objektů v areálu ČDV Kaňk-III. etapa

Demolice objektů v areálu bývalého dolu Kaňk - včetně recyklace sutí.

přečíst celý článek


Rozšíření areálu BONTAZ CENTRE - Velká Dobrá

Příprava plochy pro výstavbu haly, demolice stávající ČOV, výstavba splaškové a dešťové kanalizace. 

přečíst celý článek


AC Českomoravská - demolice

Demolice bytového domu a trafostanice v prostoru mezi ulicemi Českomoravská, Ocelářská a Kurta Konráda v Praze.

přečíst celý článek


Silo SPOT, bytové domy Plzeň

Odstranění staveb v bloku ulic Stehlíkova, Nemocniční a Kozinova v Plzni, pro novou bytovou výstavbu.

přečíst celý článek


Likvidace objektů Skládky mourů Ledvice

Předmětem zakázky bylo provedení demolic a demontáží objektů skládky mourů. Jednalo se především o dopravníkové mosty, věže a další související zařízení.

přečíst celý článek


Demolice TR Příbram Brod

Demolice několika nevyužívaných a chátrajících objektů v areálu transformovny prováděná za jejího plného provozu.

přečíst celý článek


POLANSKÝ GROUP a.s.

Společnost má zaveden integrovaný systém řízení a je držitelem certifikátů dle norem ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004 a BS OHSAS 18001 : 2007.

Neustále pracujeme na zdokonalování své činnosti, abychom každému zákazníkovi mohli nabídnout takové řešení zakázky, které by co nejlépe splňovalo jeho požadavky.