náhled

Provádění staveb

Společnost POLANSKÝ GROUP a.s. v současné době věnuje velkou pozornost zakázkám, při jejichž realizaci zastává pozici generálního dodavatele.

Jedná se především o výstavbu a opravu vedlejších přístupových komunikací, parkovišť, rybníků, poldrů a čistíren odpadních vod,výstavbu a rekultivaci skládek odpadů a sanaci kontaminovaných území.

U těchto zakázek jsou zemní práce a demolice součástí větších celků.

POLANSKÝ GROUP a.s.

Společnost má zaveden integrovaný systém řízení a je držitelem certifikátů dle norem ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004 a BS OHSAS 18001 : 2007.

Neustále pracujeme na zdokonalování své činnosti, abychom každému zákazníkovi mohli nabídnout takové řešení zakázky, které by co nejlépe splňovalo jeho požadavky.