náhled

Inženýrská činnost, poskytování a prostředkování služeb

Tyto činnosti tvoří nepostradatelnou část předmětu podnikání společnosti POLANSKÝ GROUP a.s.

Především se jedná o zajištění činností, které jsou na základě požadavku objednatele součástí realizace zakázky na stavební práce:

  • zaměření a vytyčení stavby
  • zpracování tachymetru
  • zpracování geometrického plánu
  • výsadba zeleně
  • péče o zeleň, atd.
POLANSKÝ GROUP a.s.

Společnost má zaveden integrovaný systém řízení a je držitelem certifikátů dle norem ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004 a BS OHSAS 18001 : 2007.

Neustále pracujeme na zdokonalování své činnosti, abychom každému zákazníkovi mohli nabídnout takové řešení zakázky, které by co nejlépe splňovalo jeho požadavky.