náhled
[foto]

Demolice

Provádíme demolice domů a také demolice rozsáhlých staveb, jako jsou třeba průmyslové areály apod. Zajišťujeme také likvidaci odpadů a suti po demolici. Působíme zejména v Praze, Jižních Čechách a Středních Čechách, ale není pro nás problém provádět jakékoli zemní práce, demolice apod.  i kdekoli jinde.

Typy demolice

 • odstranění celého objektu = demolice úplná
 • odstranění části objektu omezené svislými rovinami, případně omezené vodorovnými rovinami vzájemně vzdálenými minimálně o výšku jednoho podlaží = demolice částečná

V rámci demolice zajišťujeme

 • vyklizení objektů před demolicí
 • demolice průmyslových areálů, komínů, objektů občanské vybavenosti, bytových domů, atd.
 • třídění odpadů
 • předání odpadů osobám oprávněným k nakládání s nimi
 • drcení a třídění stavebních sutí (možno provádět přímo v místě demolice)
 • úprava pozemku pro další použití (možno využít recyklát z demolice)
 • zpracování kompletní dokumentace o uložení a využití odpadů v souladu s platnou legislativou

 Základní druhy demolice

 • postupné rozebírání, tj. demolice ručně za použití páčidel, krumpáčů, sbíjecích a bouracích kladiv a podobných ručních nástrojů
 • odstřel
 • demolice postupným rozebíráním, tj. použití těžké mechanizace

 Demolice prováděné za použití těžké mechanizace

Při demolici prováděné za použití těžké mechanizace lze používat jen takovou, která svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídá platným předpisům. Těžkou mechanizaci lze používat pouze k účelům, pro které je technicky způsobilá v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a požadavky BOZP.

POLANSKÝ GROUP a.s.

Společnost má zaveden integrovaný systém řízení a je držitelem certifikátů dle norem ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004 a BS OHSAS 18001 : 2007.

Neustále pracujeme na zdokonalování své činnosti, aby jsme každému zákazníkovi mohli nabídnout takové řešení zakázky, které by, co nejlépe, splňovalo jeho požadavky.

Napište nám

Napište nám

Jméno: 
E-mail: 
Telefon: