náhled

Demolice a životní prostředí

Při provádění demolic dochází k přechodnému zatížení životního prostředí. Tuto zátěž je nutné v příslušných oblastech podřídit požadavkům zákona a souvisejících předpisů.

S ohledem na životní prostředí je při demolicích nutno dbát zejména na:

  • prašnost
  • hluk
  • úkapy
  • vibrace
  • vzniklý odpad

Použití hydraulických demoličních nůžek je jedním z nejvhodnějších řešení demolice nejen pro svou možnost práce v různých polohách, ale také pro výrazné snížení hladiny otřesů při drcení betonu. Skrápěním v místě demolice prováděné s použitím těžké mechanizace se, oproti klasickým odstřelům, minimalizuje šíření prachu ze suti, a to dovoluje provádět bourací práce i v hustě obydlené části města či obce. Takto prováděná technologie demolice zaručuje maximální bezpečí při odstraňování staveb či konstrukcí a hlavně tolik důležitý ohled na ekologii při celém průběhu demolice.

POLANSKÝ GROUP a.s.

Společnost má zaveden integrovaný systém řízení a je držitelem certifikátů dle norem ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004 a BS OHSAS 18001 : 2007.

Neustále pracujeme na zdokonalování své činnosti, abychom každému zákazníkovi mohli nabídnout takové řešení zakázky, které by co nejlépe splňovalo jeho požadavky.