náhled

Bezpečnost práce při demolicích

Všichni pracovníci zhotovitele musí být k dané práci proškoleni a musí být dodržovány zásady BOZP.

Prostor demolice se ohradí výstražnými páskami, všechny vstupy do bouraného objektu se výstražně označí a zajistí proti vstupu osob.

V případě nasazení těžké bourací techniky se na objektu neprovádí jiné bourací práce, zamezí se přístup do ochranného pásma stroje a uzavře se bezpečnostní okruh tak, aby byla zajištěna místa pod místem práce a zamezen vstup do objektů.

Při demolici objektu, kdy bezpečnostní okruh demolice zasáhne sousední přilehlý objekt, musí zhotovitel zajistit nepřítomnost osob v bezpečnostním okruhu demolice.

POLANSKÝ GROUP a.s.

Společnost má zaveden integrovaný systém řízení a je držitelem certifikátů dle norem ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004 a BS OHSAS 18001 : 2007.

Neustále pracujeme na zdokonalování své činnosti, abychom každému zákazníkovi mohli nabídnout takové řešení zakázky, které by co nejlépe splňovalo jeho požadavky.