náhled

POČÁTKY U SEČE - výstavba suchého poldru

4. března jsme začali pracovat na jedné z největších akcí za poslední léta, a to na výstavbě suchého poldru u obce Počátky na Chrudimsku. Kromě značného objemu zemních prací a úprav nás čeká výstavba tělesa hráze, jeho osazení potřebnou techologií či finální rekultivace břehů. Zadavatelem zakázky je státní podnik Lesy ČR.

POLANSKÝ GROUP a.s.

Společnost má zaveden integrovaný systém řízení a je držitelem certifikátů dle norem ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004 a BS OHSAS 18001 : 2007.

Neustále pracujeme na zdokonalování své činnosti, abychom každému zákazníkovi mohli nabídnout takové řešení zakázky, které by co nejlépe splňovalo jeho požadavky.