náhled

OBŘÍSTVÍ - demolice bývalého kulturního domu

14. 2. 2018 jsme předali dokončenou zakázku pro obec Obříství v okr. Mělník, kde naše společnost provedla demolici bývalého obecního kulturního domu, spolu s následnou úpravou daného území.

Součástí zakázky bylo, kromě demolice objektu a recyklace vybouraného materiálu i likvidace základových konstrukcí. Dále pak odkrytí a vyčištění sklepů pod likvidovaným objektem, které byly následně zasypány vzniklým recyklátem a technologicky náročné vytažení a likvidace staré železniční cisterny, která byla zakopána na pozemku, coby odpadová jímka. Doba dokončení zakázky - 27 dní.

POLANSKÝ GROUP a.s.

Společnost má zaveden integrovaný systém řízení a je držitelem certifikátů dle norem ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004 a BS OHSAS 18001 : 2007.

Neustále pracujeme na zdokonalování své činnosti, abychom každému zákazníkovi mohli nabídnout takové řešení zakázky, které by co nejlépe splňovalo jeho požadavky.