náhled

LAZEC - výstavba přístupové komunikace

Od 8. 4. do 19. 4. naše společnost prováděla výstavbu přístupové komunikace pro nově budovanou část obce Lazec na Příbramsku. Jednalo se o zakázku malého rozsahu, která obnášela shrnutí ornice, zhutnění podkladu a následné rozprostření štěrkové vrstvy a její zahutnění.

POLANSKÝ GROUP a.s.

Společnost má zaveden integrovaný systém řízení a je držitelem certifikátů dle norem ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004 a BS OHSAS 18001 : 2007.

Neustále pracujeme na zdokonalování své činnosti, abychom každému zákazníkovi mohli nabídnout takové řešení zakázky, které by co nejlépe splňovalo jeho požadavky.