náhled

KRALUPY NAD VLTAVOU - výstavba skladovací haly

v rámci této zakázky naše společnost prováděla výkopy základových pasů a patek a jejich následnou betonáž, stabilizaci pláně, štěrkové podsypy uvnitř budoucí haly a zpětné zásypy objektu.

POLANSKÝ GROUP a.s.

Společnost má zaveden integrovaný systém řízení a je držitelem certifikátů dle norem ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004 a BS OHSAS 18001 : 2007.

Neustále pracujeme na zdokonalování své činnosti, abychom každému zákazníkovi mohli nabídnout takové řešení zakázky, které by co nejlépe splňovalo jeho požadavky.